HAC ÇEŞİTLERİ

Kurumsal

HAC ÇEŞİTLERİ

 HACC-I İFRAD 

Umresiz yapılan hac demektir. Şöyle niyet edilir. “Allahümme inni üridül hacca, feyyesir hilli ve vetekabbelhü mini” Manası: Allahım ben hac yapmak istiyorum, bunu bana kolaylaştırarak kabul et. Bu hacda kurban yoktur. Diğer iki hacda kurban kesmek vacibtir.
 
 • Hac İhramı
 • Kudüm Tavafı
 • Arafat'a Çıkış ve Vakfe
 • Müzdelife
 • Şeytan Taşlama
 • Traş ve İhramdan Çıkış
 • Ziyaret Tavafı
 • Hac Sa'yi
 • Veda Tavafı
 

 HACC-I TEMETTÜ 

Hac mevsiminde, ayrı ayrı ihramla, hem hac hem de umre yapmaktır. Şöyle niyet edilir.” Allahümme inni üridül umrete lillahi, fezesseirhüli tekabbelhü mini” Manası Allahım ben umre yapmak istiyorum, bunu yana kolaylaştırarak kabul et. Umre ihramından çıktıktan sonra birkaç gün ara ile tekrar hac ibadetini niyet edilir. Birinci bölümde olduğu gibi.
 • Umre İhramı
 • Umre Tavafı
 • Umre Sa'yi
 • Traş ve İhramdan Çıkış
 • Hac İhramına Girşi ve rafat Vakfesi
 • Müzdelife
 • Şeytan Taşlama
 • Kurban
 • Traş ve İhramdan Çıkış 
 • Ziyaret Tavafı
 • Hac Sa'yi
 • Veda Tavafı
   

 HACCA KIRAN 

Hac mevsiminde tek ihram ile hem hac hem de umre ibadetini yapmaya denir. Şöyle niyet edilir. “ Allahümme inni üridül haca ve umre-te ilahi, feyessirhumail ve tekabbelhuma minni” Manası. Allahım ben hac ve umreye niyet ettim, bunu bana kolaylaştırarak kabul et. Bu hac birisine niyet eden hacı adaylarının ilk öğreneceği dua telbiyedir. Sözleri şöyledir. “ Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vennimete leke Velmülke laşerike lek” Manası.Mevlam davetine uyarak sana geldim. Senin eşin ve ortağın yoktur.Mülk ve nimet senindir. Hamd sanadır şerkin yoktur.
 • Umre ve Hac İhramı
 • Umre Tavafı
 • Umre Sa'yi
 • Arafat'a Çıkış ve Vakfe
 • Müzdelife
 • Şeytan Taşlama
 • Kurban
 • Traş ve İhramdan Çıkış
 • Ziyaret Tavafı
 • Hac Sa'yi
 • Veda Tavafı